Bedieningstruktuur

Die gemeente is, vir administratiewe doeleindes, in geografiese Blokke verdeel. Elke blok het ‘n Blokleier, ‘n Onderleier en dienswerkers. Blokleiers en Onderleiers vorm saam ons Bloleiervergadering wat ‘n leier en onderleier kies. Hulle funksioneer as die Leierouderling en Leierdiaken op die Kerkraad.

Die Kerkraad bestaan uit die twee leraars, die Leierouderling en -diaken en die Voorsitters van die volgende Bedieningsgroepe:

Liefdesbediening, Senior Lidmatebediening, Finansies, Eiendomme, Versoening & Skakeling, Kindersorg, Getuienis, Vrouelidmate, Jeug en Kategese, Fondswerwing.

Die Blokleiersvergadering kom kwartaalliks bymekaar en die Kerkraad kom maandeliks bymekaar.

Elke kwartaal vind daar in elke blok ‘n Blokbyeenkoms plaas waarin ons lekker saam kuier as christene.