Baie welkom!

PINKSTER 2020

Kom woon ons Pinksterreeks virtueel by vanaf 21 Mei tot 31 Mei.

Hierdie jaar word die reeks aangebied deur die leraars van die VGK (ds. Eugene Vaas), die NHK (ds. Eugene Vaas), die NGK Buffeljagsrivier (ds. Nico van der Walt) en die NGK Swellendam (di. Lounette Engelbrecht en Gawie Gouws).

Klink hier om in te skakel.

A.g.v. die Covid-19 pandemie is al ons geboue tans gesluit.

Geen eredienste of groepbyeenkomste sal in ons geboue plaasvind nie.

In hierdie tyd sal ons elektronies met mekaar kommunikeer. Besoek gerus ons Youtube, Facebook, Instagram en Twitter blad vir Eredienste, Kategese en enige ander inligting.

Die Kerkraad

Neem ‘n virtuele toer van ons kerkgebou:

Scroll Up