Baie welkom!

KONINKRYKSTYD 2020

Ons is tans in Koninkrykstyd in die kerklike jaar. Ons eredienste behandel verskeie aspekte van die koninkryk wat Jesus op aarde gevestig het. Ons gebruik die boek: “The good and beautiful God” as tema in hierdie tyd.

Klink hier om in te skakel.

A.g.v. die Covid-19 pandemie is al ons geboue tans gesluit.

Geen eredienste of groepbyeenkomste sal in ons geboue plaasvind nie.

In hierdie tyd sal ons elektronies met mekaar kommunikeer. Besoek gerus ons Youtube, Facebook, Instagram en Twitter blad vir Eredienste, Kategese en enige ander inligting.

Die Kerkraad

Neem ‘n virtuele toer van ons kerkgebou: