Eredienste

Al ons eredienste is hier beskikbaar.

Eredienste gedurende die Covid-pandemie:

Elke Sondag is daar ‘n erediens om 09:30 in die kerkgebou.

Elke derde Sondag is daar ‘n erediens in die kerkgebou op Malagas om 09:30.

Kersdag is daar ‘n erediens om 09:30 in beide die kerkgebou en Malagas.

Hemelvaartdiens is om 07:00 in die natuur.

Op Goeie Vrydag is daar ‘n erediens om 09:30 in die kerkgebou.

Pinksterbidure vind in die dorp plaas om 10:00 en 18:30 elke weeksdag in die kerkgebou. Daar is ook bidure op Malagas om 19:00 elke weeksdag. Pinkster word op drie agtereenvolgende aande in die Sofiasaal gehou vanaf hemelvaart.

Pre-Covid eredienste:

Daar is elke Sondag ‘n erediens om 09:30 in die kerkgebou.

Daar is ook elke derde Sondag in die kwartaal ‘n erediens om 09:30 op Malagas.

Elke Sondagaand is daar om 18:00 ‘n aanddiens in Huis AA Tomlinson en een keer per maand is daar ‘n aanddiens in die kerkgebou.

Kersdag is daar ‘n erediens om 09:30 in beide die kerkgebou en Malagas.

Hemelvaartdiens is om 07:00 in die natuur.

Op Goeie Vrydag is daar ‘n erediens om 09:30 in die kerkgebou.

Pinksterbidure vind in die dorp plaas om 10:00 en 18:30 elke weeksdag in die kerkgebou. Daar is ook bidure op Malagas om 19:00 elke weeksdag. Pinkster word op drie agtereenvolgende aande in die Sofiasaal gehou vanaf hemelvaart.

AL DIE DIENSTE SAL U OOK OP ONS ALMANAK AANGEDUI KRY!