Bedieningsgroepe

Die Here het aan ons bepaalde gawes gegee. Hierdie gawes groepeer ons in bedieninge waarmee gemeentelede die gemeente opbou en toerus om uit te gaan en ‘n getuie te wees in ons onmiddellike omgewing en tot aan die uithoeke van die aarde. Daar is ook nog ander bedieninge waarby gemeentelede betrokke is, maar hulle is nie gestruktureer nie.

Barmhartigheid

Gebedsbediening

Getuienisbediening

Jeugbediening

Kindersorgbediening

Musiek-en Sangbediening

Senior Lidmatebediening

Tegniese bediening

Versoening & Skakeling

Vrouelidmatebediening