Barmhartigheidsbediening

Deur hierdie bediening wil ons uitvoering aan Christus se opdrag gee om om te sien na dié wat finansieel swaarkry in ons gemeente en gemeenskap.