Barmhartigheidsbediening

Deur hierdie bediening wil ons uitvoering aan Christus se opdrag gee om om te sien na dié wat finansieel swaarkry in ons gemeente en gemeenskap.

As jy wil weet waar ons oral betrokke is, kan jy gerus hier onder loer…

Powered By EmbedPress