Versoening- en Skakelingbediening

Hierdie bediening begelei ons as gemeente om verhoudings te bou met mede-christene oor denominasionele grense.