Dankoffers

Ons bankbesonderhede is:

ABSA Swellendam

Takkode: 632005

Tjekrekening: NG Kerk Swellendam, 2220 580 000.

U kan ook ‘n betaling via Zapper maak: