Eredienste

Ons eredienste is hier beskikbaar.

 

Daar is elke Sondag ‘n erediens om 09:30 in die kerkgebou.

Daar is ook elke derde Sondag in die kwartaal ‘n erediens om 09:30 op Malagas.

Elke Sondagaand is daar om 18:00 ‘n aanddiens in Huis AA Tomlinson en een keer per maand is daar ‘n aanddiens in die kerkgebou.

Kersdag is daar ‘n erediens om 09:00 in beide die kerkgebou en Malagas.

Hemelvaartdiens is om 09:00 in die kerkgebou.

Die Donderdagaand voor Goeie Vrydag is daar ‘n diens om 19:00 in die kerkgebou en om 09:00 op Goeie Vrydag in die kerkgebou.

Pinksterbidure vind in die dorp plaas om 10:00 en 18:30 elke weeksdag in die kerkgebou. Daar is ook bidure op Malagas om 19:00 elke weeksdag. Pinkster word drie agtereenvolgende aande in die Sofiasaal gehou vanaf hemelvaart.

AL DIE DIENSTE SAL U OOK OP ONS ALMANAK AANGEDUI KRY!