Bedieningsgroepe

Die Here het aan ons bepaalde gawes gegee. Hierdie gawes groepeer ons in bedieninge waarmee gemeentelede die gemeente opbou en toerus om uit te gaan en ‘n getuie te wees in ons onmiddellike omgewing en tot aan die uithoeke van die aarde. Daar is ook nog ander bedieninge waarby gemeentelede betrokke is, maar hulle is nie gestruktureer nie.

Jeugbediening

Musiek-en Sangbediening

Senior Lidmatebediening

Kindersorgbediening

Getuienisbediening

Gebedsbediening

Tegniese bediening

Fondswerwingsbediening

Finansiële bediening

Eiendomsbediening

Vrouelidmatebediening

Liefdesbediening

Versoening & Skakeling

Scroll Up