Getuienisbediening

In gehoorsaamheid aan ons Here Jesus se LAASTE en GROOT OPDRAG in Matteus 28: 18 – 20 is ons as NG-gemeente Swellendam betrokke…..

  • plaaslik in Cooperstraat om elke week Maandagmiddae kinders te help met hul skoolwerk en handvaardigheid, asook Sondae na ons eie erediens eenvoudige verduideliking van die Evangelie te bring;
  • in ons buurland Mosambiek (Ruvuma) by Niehan en Carmen Koekmoer wat besig is met ‘n Geletterdheidsprojek dmv Bosskole en met die Bybel as handboek,Niehan en Carmen
  • asook by Danie Murray (Ruvuma) se Handevat Projek om leraars van die Reformed Church of Mosambiek toe te rus en te begelei in hul bediening;Danie Murray
  • in China by ‘n Sondagskool van die Ziyang en Beiji gemeentes asook by Chrisna Fourie wat werk onder die Chinese in SA en veral in Gauteng;Chrisna
  • in Japan by Stephan en Carina van der Watt wat, gestuur deur Missie Japan en onder toesig van die Reformed Church of Japan vrienskap-evangelisasie doen, asook Praktiese Teologie doseer in die RCJ Kobe Kweekskool.Stephan en Carina
  • Buiten vir die werk in Cooperstraat waar ons ook fisies betrokke is, ondersteun ons die ander aksies en sendelinge dmv gereelde voorbidding, morele bemoediging (eposse, smse ens.) en finansies.