Senior Lidmatebediening

Ons onthaal graag die seniors 65 en ouer deur ʼn wykstee, gemeente-tee, ontbyt of middagete aan te bied.

Met Kersfees deel ons gebakte koekies aan die inwoners van oue tehuise uit.

Persone bo 80 word persoonlik met ʼn kaartjie geluk gewens.

Boek voorlesings vind ook weekliks in oue tehuise plaas.

Scroll Up