Musiek- en Sangbediening

Ons is verantwoordelik vir die musiekbegeleiding in die erediens. As groep probeer ons om “blended worship” te fasiliteer. Dit is dus vir ons belangrik dat ons so veel as moontlik verskillende musiekstyle en musiekinstrumente in die erediens inkorporeer.  Die koor is ook vir ons belangrik en probeer ons ‘n goeie samewerking kry tussen orrel en musiekgroep.IMG_8384

Scroll Up