Site Overlay

Gebedsbediening

Die bediening poog om die gemeente te lei tot gebedsafhanklikheid van die Here en organiseer gebedsgeleenthede waar lidmate voorbidding kan doen vir die werksaamhede van die gemeente en die Here se koninkryk. Die jaarlikse Week van Gebed, Sondae-oggende se voorbidding voor die erediens, weeklikse bidgeleenthede op Woensdae en maandelikse gebedsgeleentheid in die kerksaal, is van die verantwoordelikhede van die bediening. Hulle neem ook verantwoordelikheid vir die verwelkoming Sondae by die deure.

Copyright © 2019 Swellendam Moederkerk. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes
Scroll Up