Gebedsbediening

Die bediening poog om die gemeente te begelei in afhanklikheid van die Here. Hierdie bediening organiseer gebedsgeleenthede waar lidmate voorbidding kan doen vir die werksaamhede van die gemeente en die Here se koninkryk. Hiervan is die jaarlikse Week-van-Gebed, Sondae-oggende se voorbidding voor die erediens, Whatsapp voorbiddingslys, Vrydagoggendgebede en weeklikse bidgeleenthede voorbeelde.